BLOG

LOSLATEN..? 🙄

Er zijn veel misverstanden en vooroordelen over hoe je "moet" rouwen/verwerken. "Je moet het loslaten" is bijvoorbeeld een veel gehoorde opmerking.

Maar rouwen/verwerken is niet loslaten, maar juist het omarmen van je gemis. Binnen dit proces leer je omgaan met het gemis in je leven, het gemis integreren in je leven. Het màg bij je blijven, het is een deel van jou. Een deel van wie jij bent.

WIE DE BAL KAATST... ⚽️

Vergelijk het gemis eens met een bal die je uit alle macht tegen een muur gooit. Je wilt loskomen van die bal(last!), je wilt het kwijt! Maar hoe harder je die bal tegen die muur gooit, des te harder kaatst hij terug. Als je de bal met je meedraagt, voelt hij aanvankelijk als een zware bal(last), maar gaandeweg wordt hij langzaam wat lichter, en wordt hij een deel van jou.

Liefs, Mariska