Doelstellingen

DOELSTELLINGEN

  • Het vastleggen, vindbaar maken en promoten van hulpverlening bij (definitieve) ongewenste kinderloosheid.
  • Het bespreekbaar maken van ongewenste kinderloosheid.
  • Cliënten en betrokkenen informeren over ongewenste kinderloosheid.

Dit doen wij door:

  • Via social media te posten over hulpverlening, ongewenste kinderloosheid (en sub-onderwerpen) en hierover interviews, blogs, artikelen e.d. te delen.
  • Een eigen (facebook)deelgenotengroep te bieden aan cliënten.
  • Live deelgenotenbijeenkomsten te organiseren op locatie.